Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 03 augustus 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, schepenen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

OCMW-personeel: aanvraag pensioen met ingang van 1 mei 2022

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het vast bureau neemt kennis van de aanvragen tot oppensioenstelling.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 3 augustus 2021

 

Notulen vast bureau 19 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 19/08/2021