Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 20 april 2020

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020
Overzicht punten

Zitting van 20 april 2020

 

Notulen vast bureau 14 april 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 28/04/2020