Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

 

Verontschuldigd:

 

Emmanuel de Béthune, Johan Linthout, schepenen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

OCMW-financiën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het Vast Bureau dient de bestelbons goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Aanstellen van een vastgoedexpert voor OCMW Roosdaal voor de verkoop van patrimonium - gunning - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanstellen van een vastgoedexpert voor OCMW Roosdaal voor de verkoop van patrimonium - gunning - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 14 mei 2024

 

Notulen vast bureau 6 mei 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 27/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.