Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 12 april 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

 

Verontschuldigd:

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

OCMW-financiën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het Vast Bureau dient de bestelbons goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

OCMW-personeel: vacantverklaring één voltijdse contractuele betrekking maatschappelijk assistent B1-B3 - onbepaalde duur - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

OCMW-personeel: vacantverklaring één voltijdse contractuele betrekking maatschappelijk assistent B1-B3 - onbepaalde duur - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van 12 april 2021

 

Notulen vast bureau 6 april 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 22/04/2021