Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 17 augustus 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

 

Verontschuldigd:

 

Emmanuel de Béthune, schepen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

OCMW-personeel: vrijwillig ontslag - aanvaarding

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het vast bureau neemt kennis van het verzoek tot vrijwillig ontslag en keurt de voorgestelde opzegtermijn goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

OCMW-personeel: open verklaren van 2 deeltijdse contractuele betrekkingen of 1 voltijdse contractuele betrekking technisch assistent schoonmaak E1-E3 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het vast bureau verklaart een betrekking vacant en bepaalt volgens welke procedure of procedures deze betrekking zal worden ingevuld.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Notulen vast bureau 3 augustus 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 17 augustus 2021

 

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn 26 augustus 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 augustus 2021 dient goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021