Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 17 juni 2024

 

Aanwezig:

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Iris Arijs, algemeen directeur, wnd

Verontschuldigd:

Johan Linthout, schepen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 02/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

OCMW-financiën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het Vast Bureau dient de bestelbons goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 02/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Leveren van warme maaltijden aan huis voor cliënten van OCMW Roosdaal: vrijgave borgtocht - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het vast bureau keurt de vrijgave van de borgtocht voor de raamovereenkomst "Leveren van warme maaltijden aan huis voor cliënten van OCMW Roosdaal" goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Notulen vast bureau 10 juni 2024 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 02/07/2024
Overzicht punten

Zitting van 17 juni 2024

 

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn 27 juni 2024

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2024 dient goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 02/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.