Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 19 juli 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

An Van den Spiegel, schepen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

OCMW-financiën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het Vast Bureau dient de bestelbons goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

OCMW-financiën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De facturen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

OCMW-personeel: uitputting werfreserve

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

OCMW-personeel: uitputting werfreserve.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

OCMW-peronseel: vacantverklaring voltijdse functie van maatschappelijk werker (B1-B3) - vervangingscontract

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

OCMW-peronseel: vacantverklaring voltijdse functie van maatschappelijk werker (B1-B3) - vervangingscontract.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

OCMW-personeel: vrijwillige preventieve griepvaccinatie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het bestuur biedt de medewerkers de kans om zich gratis te laten inenten tegen de griep.

Door de medewerkers preventief te beschermen tegen de griep, kan een eventuele epidemie die de organisatie onder druk zet worden vermeden en houdt het bestuur de medewerkers gezond aan de slag.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Notulen vast bureau 5 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het vast bureau dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021