Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 24 juni 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Koenraad Muyldermans, voorzitter

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, Rudy Bracquez, schepenen

Linda Van den Eede, Johan Linthout, Kristof Cooreman, Linda Van Huylenbroeck, Wendy Godaert, Christiane Bert, Dirk Evenepoel, Annick Borloo, Tom De Koster, Jean Timmermans, Jan Van Den Bosch, Peggy Bulterijs, Marc Devits, Eline De Vos, gemeenteraadsleden

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Bekrachtiging tijdelijke politieverordening inzake het invoeren van een mondmaskerverplichting in de schoolomgevingen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aan de raad wordt gevraagd om het tijdelijk politiereglement van 8 juni 2021 inzake het invoeren van een mondmaskerplicht aan de schoolomgevingen te bekrachtigen.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Notulen van de openbare vergadering gemeenteraad 27 mei 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van de notulen van 27 mei 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Zittingsverslag van de openbare vergadering gemeenteraad 27 mei 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het ontwerp van het zittingsverslag van 27 mei 2021 dient te worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Jaarrekening 2020 lokaal bestuur Roosdaal - vaststelling

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Vaststelling van de geïntegreerde jaarrekening 2020 van gemeente en OCMW Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Rapportering financiën en organisatie 2020 - kennisneming

 

BESLUIT:

 

Het Decreet lokaal Bestuur legt aan de algemeen directeur en aan de financieel directeur enkele verplichtingen op inzake de rapportering aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau.

De financieel directeur rapporteert over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, en de evolutie van de budgetten.  Daarnaast wordt er gerapporteerd over zijn taak van de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het OCMW met budgettaire en financiële impact. Ten slotte rapporteert de financieel directeur over het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten (art. 177 DLB).

De algemeen directeur rapporteert jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de organisatiebeheersing (art.  219 DLB).

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

AGB Roosdaal: jaarrekeningen volgens BBC en het model van de Nationale Bank van België over het jaar 2020 - advies / goedkeuring

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

In uitvoering van de bepalingen van het decreet lokaal bestuur, inzake de jaarrekening van autonoom gemeentebedrijven en de beheersovereenkomst, worden de door de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Roosdaal vastgestelde jaarrekening 2020 volgens de beleids- en beheerscyclus ter advies aan de gemeenteraad voorgelegd.

De jaarrekening 2020 volgens het model van de Nationale Bank van België wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Aanpassing financieringskrediet AGB Roosdaal

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

De raad van bestuur van het AGB Roosdaal besliste om de inbraakbeveiliging van het Koetshuis te laten ombouwen. Deze ombouw is noodzakelijk omdat de analoge communicatiemodule niet meer wordt ondersteund. Voor deze opdracht was echter geen krediet voorzien. De investeringsuitgaven van het AGB worden gefinancierd via een toegestane lening door de gemeente. Hierbij wordt alvast beslist dat de budgettaire raming voor de toegestane lening aan het AGB zal verhoogd worden bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

AGB Roosdaal: addendum aan de leningsovereenkomst van 26 november 2020 ter financiering van de investeringsuitgaven van 2020 - goedkeuring

 

BESLUIT:

12 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
9 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

Goedkeuring van een addendum bij de leningsovereenkomst aan het AGB Roosdaal, ter financiering van de investeringsuitgaven van 2020, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2020. Volgens artikel 2 van de leningsovereenkomst wordt hiermee het leningsbedrag aangepast aan het effectief opgenomen bedrag van 10.260,20 euro, in de plaats van 24.558,10 euro.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel): rekening 2020 - advies

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Gaugericus (parochie Pamel).

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg): rekening 2020  - advies

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Apollonia (parochie Ledeberg).

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek: rekening 2020 - advies

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Martinus: rekening 2020 - advies

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gunstig advies over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Martinus (parochie Strijtem).

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Amandus (parochie Borchtlombeek): rekening 2020 - advies

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gunstig advies, met opmerking, over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus (parochie Borchtlombeek).

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Kerkfabriek Sint-Amandus (kapelanie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart van Maria - Kattem): rekening 2020 - advies

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gunstig advies, met opmerking, over de jaarrekening 2020 van de kerkfabriek Sint-Amandus (kapelanie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Hart van Maria - Kattem).

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst Liedekerke: rekening 2020 - advies

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De rekening 2020 van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst Liedekerke wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiermee wordt de gemeentelijke bijdrage voor Roosdaal goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst "Navigate Youth" tussen PIN vzw en gemeentebesturen Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

In het kader van de verderzetting van het project "Navigate Youth" in een samenwerking met de TARL-gemeentes, wordt de samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Coronasubsidies: vastleggen budgetten pijlers

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voor de verdeling van het noodfonds voor het verenigingsleven werd een subsidiereglement goedgekeurd waarin de verdeling in vijf pijlers werd gecategoriseerd. Pijler 1 en 5 zijn vastgelegd en ondertussen besteed, maar voor de pijlers 2, 3 en 4 dient de gemeenteraad nog een budget van het noodfonds te bepalen.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Punt bijlagen/links PIJLER 3 verdelingstabel DEFINITIEF.xlsx
PIJLER 4 verdelingstabel DEFINITIEF.xlsx
Uittreksel_in_p Schepencollege 07-12-2020 FC_Flora_voorafbetaling_coronasubsidies 202002599.pdf
Uittreksel_in_p Schepencollege 07-12-2020 Jeugd_subsidiereglement_2019-2020_uitbetaling_ 202002573.pdf
Uittreksel_in_p Schepencollege 07-12-2020 Sportverenigingen_goedkeuring_subsidies 202002566.pdf
Berekening toe te kennen budget DEFINITIEF.xlsx
Uittreksel_in_p Gemeenteraad 26-11-2020 _Reglement_coronasubsidies-aanpassing_aanvraagform 202002445.pdf
Uittreksel_in_p Gemeenteraad 26-11-2020 Uitzonderingen_reglementen_i.f.v._coronasubsidies 202002348.pdf
Uittreksel_in_p Gemeenteraad 29-10-2020 Reglement_coronasubsidies 202002178.pdf
Uittreksel_in_p Schepencollege 03-05-2021 Coronasubsidies_coronasportpas_toekenning 202100963.pdf
Uittreksel_in_p Schepencollege 14-12-2020 Werkingssubsidies_cultuur_2019-2020 202002618.pdf
Uittreksel_in_p Schepencollege 25-05-2021 Coronasubsidies_toekenning_extra_coronasportpas 202101095.pdf
PIJLER 2 verdelingstabel DEFINITIEFxlsx.xlsx
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: huishoudelijk reglement decretale ouderraad - goedkeuring

 

BESLUIT:

11 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
7 stemmen tegen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA) en Peggy Bulterijs (N-VA).
3 onthoudingen: Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
 

In uitvoering van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad en de omzendbrief van 13 juli 2004 houdende lokale participatieregeling in basis- en secundair onderwijs en gelet op het feit dat er vanuit de ouderwerking is geopteerd om een ouderraad op te richten wordt in de gemeentelijke basisscholen Triangel Roosdaal een decretale ouderraad opgericht per school.

 

De werking van de ouderraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement, opgesteld conform artikel 49 van het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

 

Het schoolbestuur keurt het huishoudelijk reglement van de ouderraad goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Bijkomend agendapunt N-VA-fractie: De Gele Doos - goedkeuring - Toegevoegd punt

 

Dit agendapunt werd uitgesteld naar een volgende zitting.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Bijkomend agendapunt N-VA-fractie: Inschrijven Projectoproep Leader Pajottenland + - goedkeuring - Toegevoegd punt

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De N-VA-fractie agendeert het agendapunt Inschrijven Projectoproep Leader Pajottenland + op de gemeenteraad van 24 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

Haviland: aanstelling bijkomende sanctionerend ambtenaren - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanstelling van bijkomende sanctionerend ambtenaren van Haviland Intercommunale.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 24 juni 2021

 

TMVS dv: algemene jaarvergadering van dinsdag 15 juni 2021 - besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 mei 2021 - bekrachtiging

 

BESLUIT:

13 stemmen ja: Wim Goossens (CD&V), Johan Van Lierde (CD&V), Herman Claeys (CD&V), Emmanuel de Béthune (CD&V), An Van den Spiegel (CD&V), Rudy Bracquez (CD&V), Johan Linthout (CD&V), Christiane Bert (CD&V), Dirk Evenepoel (Roosdaal-Anders), Tom De Koster (CD&V), Jan Van Den Bosch (CD&V), Marc Devits (Groen) en Eline De Vos (Groen).
8 onthoudingen: Linda Van den Eede (N-VA), Kristof Cooreman (N-VA), Linda Van Huylenbroeck (N-VA), Wendy Godaert (N-VA), Annick Borloo (N-VA), Jean Timmermans (N-VA), Peggy Bulterijs (N-VA) en Koenraad Muyldermans (CD&V).
 

De gemeenteraad dient het besluit van 17 mei 2021 van het college van burgemeester en schepenen te bekrachtigen betreffende de goedkeuring van de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS dv van dinsdag 15 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 01/07/2021