Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 19 juli 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, Rudy Bracquez, schepenen

Emma Van der Maelen, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

 

An Van den Spiegel, schepen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Pieter Muylaert (namens Topo-Immo BV): omgevingsvergunning voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 6 meter uit de as van de Kriebrugstraat - Kriebrugstraat ZN - O.V.2021/8 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor 4 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband met een nieuwe rooilijn van 6 meter uit de as van de Kriebrugstraat.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Bartel en Giel Spitaels-Deneef: openbaar onderzoek voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (dakvorm) - Jozef De Schepperstraat ZN - O.2021/112 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (dakvorm).

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Jan Pappaert: openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO - Frans Van Cauwelaertstraat 17 - O.2021/114 - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een veranda in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Philippe Vandendriessche: omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (inplantingsniveau, kroonlijsthoogte, dakvorm)

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling voor bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (inplantingsniveau, kroonlijsthoogte, dakvorm).

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Peter Goossens namens UNICAS NV: omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning (lot 24) - Borrekets 31, 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het bouwen van een eengezinswoning (lot 24).

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Sen Verdievel: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning en bouwen van een garage - Frans Van Cauwelaertstraat 10 1760 Roosdaal

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning en bouwen van een garage.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Evy Vandenberghe: intrekking omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 terrasoverkappingen - Rijstraat 16 - O.2021/107 - kennisneming

 

Intrekking omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 terrasoverkappingen - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

GECORO-verslag van de vergadering van 16 juni 2021 - kennisneming

 

GECORO-verslag van de vergadering van 16 juni 2021 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Administratief centrum: leveren en plaatsen doorstap dakvenster - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Gunning van de opdracht “Administratief centrum: leveren en plaatsen doorstap dakvenster”.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Gemeentelijke basisscholen Triangel Strijtem en O.L.V. Lombeek: dak vernieuwingswerken - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Besluit van de opdracht “dak vernieuwingswerken voor de gemeentelijke basisscholen Triangel Strijtem en Triangel Pamel” - gunning.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Aankoop materialen voor toegangscontrole: Triangel Strijtem en Triangel O.L.V. Lombeek - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankoop materialen voor toegangscontrole voor de gemeentelijke basisschool Triangel Strijtem en O.L.V. Lombeek: totale uitgave ten bedrage van 17.707,09 euro (inclusief BTW) - gunning.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: toegangscontrole - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: toegangscontrole - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat 8 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat 8 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat nr. 8bis - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat nr. 8bis - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat nr. 8ter - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De sloop van de voormalige site "Den Broebel" en heropbouw tot gemeentelijke zaal: vorderingsstaat nr. 8ter - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B2018069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter en Jozef Jansstraat: vorderingsstaat nr 9 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B2018069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter en Jozef Jansstraat: vorderingsstaat nr 9 - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden  rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 28 - kennisneming

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 28 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden  rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 29 - kennisneming

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 29 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Aansluiting openbare riolering door De Watergroep: Wolvenstraat 8a - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aanvraag aansluiting op de openbare riolering van de woning Wolvenstraat 8a.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Aankopen professionele straatveegborstel: technische beschrijving, raming ten bedrage van 5.500 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes – goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aankopen professionele straatveegborstel: technische beschrijving, raming ten bedrage van 5.500,00 euro (inclusief BTW), aan te schrijven ondernemers, uiterste datum indienen offertes – goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Subsidieaanvraag 2021008 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - weigering

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2021008 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - weigering.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Subsidieaanvraag 2021009 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Subsidieaanvraag 2021009 voor het onderhoud van kleine landschapselementen en het knotten van bomen - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Organisatie opleiding 'reanimeren en defibrilleren' voor gemeentepersoneel in samenwerking met Rode Kruis Roosdaal op 7 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de organisatie van een opleiding 'reanimeren en defibrilleren' voor het gemeentepersoneel goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Zwembad MPC: huur zwembad MPC Sint-Franciscus voor het schoolzwemmen en het gemeentelijk zwemmen tijdens schooljaar 2021-2022 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de huur zwembad MPC Sint-Franciscus voor schoolzwemmen en inwonerszwemmen tijdens schooljaar 2021-2022 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

School- en inwonerszwemmen 2021-2022: aanstelling redder via Sportwerk Vlaanderen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van de aanstelling van een redder voor school- en inwonerszwemmen 2021-2022 via Sportwerk Vlaanderen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

FC-Flora: gebruik uitleendienst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het gebruik van de materialen van de uitleendienst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

MC De Willemsvrienden: uitleendienst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het gebruik van het materiaal van de uitleendienst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Gezinsbond O.L.V.-Lombeek: gebruik uitleendienst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het gebruik van het materiaal van de uitleendienst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Werkgroep Kattem: uitleendienst - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college dient het gebruik van het materiaal van de uitleendienst goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Cultuurraad: algemene vergadering van 29 juni 2021 - kennisneming

 

Kennisneming verslag algemene vergadering cultuurraad van 29 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Punt bijlagen/links verslag AV cultuurraad 29-06-2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

FC Flora: toelating organisatie Koetjekak - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zondag 15 augustus 2021 wenst FC Flora een evenement "Koetjekak" te organiseren op hun terrein geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Pamelse Wielerclub: organisatie wielerwedstrijd "Grote Prijs BNP Paribas Fortis" - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zondag 15 augustus 2021 organiseert de Pamelse Wielerclub de Grote Prijs BNP Paribas Fortis geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.  Het parcours gaat over het grondgebied van Roosdaal.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Parochiegemeenschap OLVr.-Lombeek: organisatie Maria- en Sacramentsprocessie op zaterdag 4 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Naar jaarlijkse traditie wordt er ook dit jaar een Maria- en Sacramentsprocessie georganiseerd tijdens het kermisweekend te OLVr.-Lombeek en dit geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Zonnelied vzw: organisatie Zonneschlager op zaterdag 11 september 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Zonnelied vzw wenst dit jaar een nieuwe editie van het Zonneschlagerfestival te organiseren op zaterdag 11 september 2021 geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Toelage cultuurraad Roosdaal: afrekening 2020 en toekenning toelage 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Voorlegging ter goedkeuring van de afrekening 2020 van de cultuurraad en de toekenning van de toelage 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Punt bijlagen/links Overzicht bankrekening 2020 met volgnummers.xlsx
RU CULTUURRAAD 2020.csv
Rekeninguittreksels 2020.pdf
Afrekening 2020Financieel Directeur.xlsx
verslag AV cultuurraad 29-06-2021.pdf
Verantwoordingsstukken en facturen met volgnummers.pdf
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Kermis Borchtlombeek: toewijzing standplaats lunapark - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Ook het lunapark wenst een standplaats te bekomen op het Kerkplein tijdens de kermis te Borchtlombeek en dit ook geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 5 juli 2021 en 12 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Kerkfabriek Sint-Apollonia Ledeberg: notulen van de kerkraad van  15 juni 2021

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de kerkfabriek Sint-Apollonia Ledeberg.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Gemeentepersoneel en onderwijzend personeel: vrijwillige preventieve griepvaccinatie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het bestuur biedt de medewerkers de kans om zich gratis te laten inenten tegen de griep. Door de medewerkers preventief te beschermen tegen de griep, kan een eventuele epidemie die de organisatie onder druk zet worden vermeden en houdt het bestuur de medewerkers gezond aan de slag.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Gemeentepersoneel : één voltijdse contractuele betrekking cultuurbeleidscoördinator B1-B3 - bepaalde duur - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van een kandidaat.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuren van facturen.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Leveren van restafvalzakken: definitieve oplevering en vrijgave borgtocht - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de definitieve oplevering en de vrijgave van de borgtocht ten gunste van de opdrachtnemer goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Leveren van straatvuilnisbakken - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de opdracht goed.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Gemeentebelastingen: bezwaar leegstand 2019, Lombeekstraat 15 bus 1 - niet-inwilliging

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitspraak bezwaar leegstandbelasting Lombeekstraat 15 bus 1 - niet-inwilliging.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: tijdelijke aanstellingen mei en juni 2021 schooljaar 2020-2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de tijdelijke aanstellingen in het gemeentelijke onderwijs vast.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Begraafplaatsen: grafconcessie verlenging 10 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Begraafplaatsen: grafconcessie 30 jaar - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Een nieuwe grafconcessie of verlenging van bestaande concessie op een Roosdaalse begraafplaats.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Jubilarissen augustus 2021: toekennen premie - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Jubilarissen augustus 2021: toekennen premie - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021
Overzicht punten

Zitting van 19 juli 2021

 

Impactonderzoek corona en cultuur Universiteit Antwerpen: rapport GC het Koetshuis - kennisneming

 

Kennisneming van het rapport m.b.t. impactonderzoek corona en cultuur Universiteit Antwerpen GC het Koetshuis.

 

 

Publicatiedatum: 05/08/2021