Gemeente Roosdaal

 

Zitting van 05 juli 2021

 

Aanwezig:

 

Wim Goossens, burgemeester

Johan Van Lierde, Herman Claeys, Emmanuel de Béthune, An Van den Spiegel, schepenen

 

Verontschuldigd:

 

Rudy Bracquez, schepen

 

 

Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Schandevyl Johan: openbaar onderzoek voor het plaatsen van een afsluiting met sierbetonnen platen - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het plaatsen van een afsluiting met sierbetonnen platen.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Coina Cosianu: openbaar onderzoek voor het plaatsen van een omheining - kennisneming

 

Kennisneming openbaar onderzoek omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor plaatsen van een omheining.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Andre Devriendt (namens Devriendt Agro BVBA): beroepschrift omgevingsvergunning - Koning Albertstraat 107 - O.2020/190 - kennisneming

 

Beroepschrift omgevingsvergunning - kennisneming - O.2020/190.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Marc Prieels (namens Prieels NV): beroepschrift omgevingsvergunning - Heidestraat 2A, 2B, 4, 4A, 4B en 4C - O.2020/192 - kennisneming

 

Beroepschrift omgevingsvergunning - O.2020/192 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Luc Hiel: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bureelruimte tot een bureelruimte met opslagplaats en een woongelegenheid - Strijtemplein 32, 32 bus 1 en 32 bus 2 - O.2021/88

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een bureelruimte tot een bureelruimte met opslagplaats en een woongelegenheid.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Senne en Lisselot Ruttens-Schoonjans: omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding) - Brusselstraat 50 - O.2021/90

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een eengezinswoning (uitbreiding).

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Omgevingsvergunning melding klasse 3 - Heidestraat 22 - O.2021/108 - aktename

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Aktename omgevingsvergunning voor het plaatsen van een propaangastank (exploitatie van een klasse 3 inrichting).

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Gemeentelijke basisschool Triangel afdeling Pamel: oprichten van een kleuterblok, verslag 6 - kennisneming

 

Gemeentelijke basisschool Triangel afdeling Pamel: oprichten van een kleuterblok, verslag 6 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 27 - kennisneming

 

Aquafinproject nr. 22.276 - GIP Project B218069: aansluiting Koning Albertstraat (2de fase) - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Koning Albertstraat tussen Molenkauter - werfverslag 27 - kennisneming.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Weverstraat: wegen- en rioleringswerken - indienen aangepaste GIP aanvraag - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Weverstraat: wegen- en rioleringswerken - indienen aangepaste GIP aanvraag - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Zavelstraat inrichten als speelstraat - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen dient de inrichting van een speelstraat goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

BFC vzw: toelating organisatie van een boksgala op vrijdag 9 juli 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op vrijdag 9 juli 2021 wenst BFC vzw een boksgala te organiseren geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Kermis Borchtlombeek: toewijzing standplaatsen - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Tijdens het weekend van 25 juli 2021 heeft de kermis van Borchtlombeek plaats geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Hond en Vriend Roosdaal: toelating organisatie gehoorzaamheidswedstrijd voor honden - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Op zaterdag 10 juli 2021 wenst Hond en Vriend Roosdaal een gehoorzaamheidswedstrijd voor honden te organiseren op hun terrein gelegen Lombeekstraat en dit geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Cultuurraad Roosdaal: organisatie Vlaamse Feestdag - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De viering van de Vlaamse Feestdag is een organisatie van Roosdaal, Gooik en Lennik.  Dit jaar wordt deze georganiseerd in Roosdaal op 10 juli 2021 te Borchtlombeek en dit geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Te Deum 2021: organisatie viering - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

In 2021 zal het Te Deum plaatshebben op 24 juli 2021 te OLVr.-Lombeek geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Café De Zavel: organisatie straatfeest - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Van 24 juli 2021 tot en met 26 juli 2021 wenst café De Zavel hun 1-jarig bestaan te vieren met een straatfeest met optredens, kermisattracties, ... en dit geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

FV Bergloemek: organisatie pensenkermis - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Tijdens het kermisweekend van 24, 25 en 26 juli 2021 te Borchtlombeek wenst FV Bergloemek met een pensenkraam te staan op het Kerkplein te Borchtlombeek en dit geheel volgens de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Coronasubsidies: uitbetaling - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuring van de uitbetalingslijst van de coronasubsidies volgens het reglement.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Punt bijlagen/links Uittreksel_in_p Gemeenteraad 24-06-2021 Coronasubsidies_vastleggen_budgetten_pijlers 202100939.pdf
PIJLER 2 verdelingstabel DEFINITIEFxlsx.xlsx
PIJLER 3 verdelingstabel DEFINITIEF.xlsx
PIJLER 4 verdelingstabel DEFINITIEF.xlsx
Berekening toe te kennen budget DEFINITIEF.xlsx
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Notulen college van burgemeester en schepenen 23 juni 2021 en 28 juni 2021 - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De notulen van het college van burgemeester en schepenen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Besluiten algemeen directeur - kennisneming

 

Het college van burgemeester en schepenen dient kennis te nemen van de besluiten van de algemeen directeur.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Gemeentepersoneel: selectie twee voltijdse contractuele betrekkingen technisch assistent D1-D3 (38/38) - aanstelling

 

BESLUIT:

Bij geheime stemming.
 

 

De aanstellende overheid beslist over de aanstelling van een kandidaat.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Gemeentepersoneel: toekenning premie voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen - fietsvergoeding - aanpassing

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de fietsvergoeding.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Vergoeding leden selectiecommissie aanwervingsprocedure van een voltijds contractueel deskundige ICT en GIS B1-B3 (2e oproep) - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vergoeding van de leden van de selectiecommissie goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Gemeentefinanciën: gunningen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

De gunningen dienen goedgekeurd te worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Gemeentefinanciën: goedkeuren van facturen

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Goedkeuren van facturen.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Gemeentebelastingen: bezwaar leegstand 2019 - De Moortel Erik - Hoogstraat 2-4-6 te 1760 Roosdaal - F. 7831 - uitspraak

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Uitspraak bezwaar LS 2019 - De Moortel Erik - Hoogstraat 2-4-6 - F.7831.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Leveren van warme maaltijden voor gemeentelijke basisschool Triangel: raamovereenkomst - gunning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de opdracht goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Gemeentelijk onderwijs: aanvragen dienstonderbrekingen voor het schooljaar 2021-2022 - toekenning

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de dienstonderbrekingen in het gemeentelijk onderwijs goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021
Overzicht punten

Zitting van 5 juli 2021

 

Zomerwedstrijd Huis van het Kind - goedkeuring

 

BESLUIT:

Met éénparigheid van stemmen.
 

 

Zomerwedstrijd voor Huis van het Kind - goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 23/07/2021